Kurs żeglarski (nauka pływania na DZ – kecz gaflowy)

Posted on Posted in Aktualności

Czas trwania: 4 dni (2 weekendy)
Wymagania wstępne: umiejętność manewrowania jachtem na poziomie żeglarza jachtowego
Program

1.Obsługa takielunku

 • nazewnictwo
 • technika pracy

2. Mechanizm nawietrzności i zawietrzności

 • podstawy teoretyczne

3. Wiosłowanie

 • technika wiosłowania
 • komendy na wiosła

4. Manewry proste i główne

 • praca żaglami i sterem

5. Manewry złożone

 • dojście do boi
 • dojście do pomostu
 • człowiek za burtą (manewr klasyczny)
 • człowiek za burtą (manewr monachijski)

6. Manewrowanie w żegludze samotnej

 • ostrzenie i odpadanie (samosterowność)
 • zmiana halsu
 • stawanie w dryfie
 • quick stop (manewr monachijski)

Koszt uczestnictwa: 400 zł

Informacje i zapisy: 512168233