Uwaga: Walne zebranie – przełożone

Posted on Posted in Aktualności

W związku z licznymi telefonami Członków Klubu wyrażającymi obawy związane z zasadnością zwołania planowanego Zebrania Walnego, oraz wprowadzeniem od 15 marca stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju i wynikającymi z niego ograniczeniami i zaleceniami, w porozumieniu z Zarządem Klubu i Komisją Rewizyjną odwołuję Zebranie Walne w dniu 21 marca br. Kolejny możliwy termin zebrania zostanie ogłoszony z obowiązującym statutowo wyprzedzeniem dwutygodniowym.

Komandor Klubu – Wacław Zyzak