Walne zebranie członków K.Ż Perkoz 23.03.2019 godz. 12:00

Posted on Posted in Aktualności

Zgodnie z §18 Statutu Klubu Żeglarskiego PERKOZ Zarząd Klubu zaprasza na Zebranie Walne, które odbędzie się w siedzibie Klubu w Zarzeczu w dniu 23 marca 2019 roku o godzinie 12:00 (pierwszy termin) lub 12:30 (drugi termin).
Ramowy plan Zebrania:

 1. Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.
 2. Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 5. Przyjęcie programu zebrania
 6. Przedstawienie działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność merytoryczną i finansową Zarządu w 2018 roku.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał (absolutorium dla Zarządu i uchwała zatwierdzająca wynik finansowy, inne zaproponowane).
 9. Przedstawienie planu działań w 2019 roku.
 10. Wolne wnioski i dyskusja.
 11. Zakończenie Zebrania

Jednocześnie informujemy, że przed zebraniem będzie możliwość uiszczenia zaległych i bieżących składek członkowskich.
Z pozdrowieniem żeglarskimZarząd KŻ Perkoz