Walne zebranie członków Klubu Żeglarskiego Perkoz

Posted on Posted in Aktualności, Sprawy klubowe, Wydarzenia

Zgodnie z §18 Statutu Klubu Żeglarskiego PERKOZ, Zarząd Klubu zaprasza wszystkich Członków KŻ PERKOZ na Zebranie Walne które odbędzie się w siedzibie Klubu w Zarzeczu, w dniu 25 marca o godzinie 1200 ( I termin) lub 1230 ( II termin).

Ramowy plan Zebrania

  1. Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.
  2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
  3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  4. Przedstawienie działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2016.
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność merytoryczną i finansową Zarządu w 2016 roku.
  6. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał (absolutorium dla Zarządu i inne zaproponowane).
  7. Sprawy związane ze zmianami osobowymi w składzie zarządu
  8. Przedstawienie planu działań w 2017 roku.
  9. Wolne wnioski i dyskusja.
  10. Zakończenie Zebrania

Zarząd zwraca się z prośbą do wszystkich Członków Klubu o przyniesienie na zebranie patentów dokumentujących posiadane kwalifikacje żeglarskie i instruktorskie. Jednocześnie informujemy, że przed zebraniem będzie możliwość uiszczenia zaległych i bieżących składek członkowskich.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Zarząd KŻ Perkoz