Zamknięcie ośrodka – koronawirus

Posted on Posted in Aktualności

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego

OŚRODEK REKREACYJNO SPORTOWY KŻ PERKOZ

JEST NIECZYNNY

do odwołania.

Podstawa prawna: § 6. ust. 1. d) oraz § 7. 1. ust. 1, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, z późniejszymi zmianami.

Osoby dozorujące Ośrodek zostały zobowiązane do powiadamiania odpowiednich służb porządkowych o ewentualnych
naruszeniach obowiązujących przepisów.

Nowe informacje będą ogłaszane na stronie www.perkoz.org i facebook’u: „Klub Żeglarski Perkoz”

Za Zarząd

Wacław Zyzak – Komandor KŻ PERKOZ