ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO PERKOZ

Posted on Posted in Aktualności

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW
KLUBU ŻEGLARSKIEGO PERKOZ

Zarząd KŻ PERKOZ, zgodnie z §18  Statutu zwołuje walne zebranie Członków Klubu na dzień

26 marca 2022 roku
o godz. 12:00  – 1 termin, godz. 12:30 – 2 termin.

Które odbędzie się w świetlicy klubowej w Zarzeczu – ul. Żeglarska 5

Ramowy plan Zebrania Walnego

1.     Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.

2.     Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

3.     Stwierdzenie prawomocności Zebrania.

4.     Przyjęcie programu zebrania.

5.     Przedstawienie działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2021.

6.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność merytoryczną i finansową Zarządu w 2021 roku.

7.     Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał:
a)     uchwała zatwierdzająca wynik finansowy,
b)     absolutorium dla Zarządu,
c)     inne zaproponowane.

8.     Przedstawienie planu działań.

9.     Wolne wnioski i dyskusja. Podjęcie stosownych uchwał.

10.  Zakończenie Zebrania

W związku z aktualnym ciągle zagrożeniem epidemicznym, na zebranie zapraszamy Członków Klubu bez osób towarzyszących oraz zwracamy uwagę na konieczność zachowania obowiązujących wymogów (w tym: maseczek, dystansu, dezynfekcji rąk itp.)

Zarząd Klubu PERKOZ