ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW KLUBU ŻEGLARSKIEGO PERKOZ

Posted on Posted in Aktualności

13 czerwca 2020 roku

o godz. 9:45 – 1 termin, godz. 10:00 – 2 termin.

Które odbędzie się w świetlicy klubowej w Zarzeczu – ul. Żeglarska 5

Ramowy plan Zebrania Walnego

 1. Otwarcie Zebrania i przywitanie zebranych.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 4. Przyjęcie programu zebrania
 5. Przedstawienie działalności Klubu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oceniające działalność merytoryczną i finansową
  Zarządu w 2019 roku.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami i podjęcie stosownych uchwał:
  a) absolutorium dla Zarządu,
  b) uchwała zatwierdzająca wynik finansowy,
  c) inne uchwały zaproponowane.
 8. Wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej
  a) Wybory komisji skrutacyjnej
  b) Wybory komandora
  c) Wybory przewodniczącego komisji rewizyjnej
  d) Wybory członków zarządu
  e) Wybory członków komisji rewizyjnej
 9. Przedstawienie planu działań w 2020 roku.
 10. Wolne wnioski i dyskusja. Podjęcie stosownych uchwał.
 11. Zakończenie Zebrania

W trosce o zdrowie uczestników oraz stosownie do aktualnych wymagań związanych z przepisami epidemicznymi, na sali obrad będą mogli przebywać tylko członkowie klubu posiadający prawo wyborcze (bez osób towarzyszących) z maseczkami zakrywającymi usta i nos.